Endringer i NS 3600 for tilstandsvurdering av boliger er på høring

Publisert

Forslag til revidert standard for tilstandsvurdering lagt ut på høring.  Sett deg inn i høringsforslaget og gi innspill på høringen innen 21. september.

Forslaget er den 3. utgaven av standarden etter 2013 og 2018-versjonene. For de som kjenner forrige versjon, vil dere se at det i tillegg til at standardens innhold er tilpasset forskrift om tryggere bolighandel også er gjort faglige endringer.
Les forslaget her

Hovedendringer er:

 1. Beskrivelse av tilstandsgrader er endret tilsvarende forskriften. Det er lagt til presiseringer og tilleggsbestemmelser som gjelder for NS 3600. Eksempel på presisering er komiteens forståelse begrepene: tilnærmet ny, trenger vedlikehold, mindre avvik og tiltak i nær framtid
 2. For våtrommet er kriteriene for tilstandsgrad TG 2 og TG 3 revidert. Det er også tatt inn ett nytt undersøkelsespunkt for vurdering av dokumentasjon av våtrom når det gjelder tettesjikt (membran) og diffusjonstetting. Standarden definerer hva som kreves for at dokumentasjonen av tettesjiktet kan gis TG 0 (definert som «gullkortet»)
 3. Innføring av bærekraft ved vurdering og beskrivelse av tiltak
  Det er nye krav om at tiltak skal være tydelige og konkrete, at bærekraft og usikkerhet i framtidig funksjon skal vurderes. Videre om inspeksjoner eller overvåkning kan gjøres for å avdekke om det er forverring av tilstanden. Målet er å unngå standardfraser som «må utbedres» og at hele bad med enkelte TG 2 eller TG 3 oppfattes av kjøper at må rives.
 4. Dokumentasjon
  Det er tatt inn en ny tabell som gir oversikt over dokumentasjon som det er god praksis å legge fram ved overlevering av bolig eller utført håndverkertjeneste. Når relevant dokumentasjon mangler skal dette angis i rapporten fra tilstandsanalysen.
 5. Lyd- og støyforhold
  Det skal opplyses om lyd- og støyforholdene ved boligen og angis om eiendommen er innenfor en eller flere støysoner og om det er utført støyreduserende tiltak.
 6. Vurdering av teknisk verdi er endret fra krav til tilleggsytelse
  Beregningsmåten for teknisk verdi videreføres uendret.
 7. Klimarobusthet, energieffektivitet og vurdering av boligens kvaliteter (plusspoeng) er tatt inn som tilleggsytelser
 8. Strukturen er endret

Gi dine tilbakemeldinger på forslaget innen 21. september.
For å få tilgang til høringsforslag kreves det at du er innlogget. Du oppretter en brukerprofil første gang du bruker høringssystemet. Du kan abonnere på emner og få varsling per e-post når en standard er lagt ut på høring.