Boligkonferansen 2021 - Opptak og foredrag

"Boliger for by og land" - Boligkonferansen 2021, ble gjennomført 8. og 9. september. Oversikt over foredrag og opptak fra konferansedagen 8.september og fagdagen 9. september.

Programposter på Boligkonferansen 2021

8. september

09:0016:30
Boligkonferansen
Velkommen til Boligkonferansen

Dag Runar Båtvik, Adm. direktør Norgeshus og styreleder i Boligprodusentenes Forening

Se pdf av foredrag

Boligforsyningen

Utfordringen er for få nye boliger i by og finansieringsproblemer i distriktene.

Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

 

Se pdf av foredrag

Regjeringens boligpolitikk

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Heidi Nakken (H)

Ble ikke vist presentasjon.

Boligpolitiske utfordringer i spredtbygde strøk

Victor Norman, professor emeritus i økonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Norman ledet Demografiutvalget som la frem Rapporten NOU 2020:15 - Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene ble lagt frem i des 2020.

Bel ikke vist presentasjon.

Boligbygging i Oslo

I forkant av kommunevalget i 2015 var Raymond Johansen og på Boligkonferansen og holdt innlegget: Tettere, grønnere, høyere og ved skinner - taktskifte for boligpolitikken i hovedstaden. Hva er status for boligbyggingen i Oslo i 2021?

Byrådsleder i Oslo Kommune Raymond Johansen (AP)

Bel ikke vist presentasjon.

Boligbygging i by

Baard Schumann, styreleder i Quality Living Residential og Daniel Kjørberg Siraj, Konsernsjef i OBOS

Se pdf av foredrag

Bygging av boliger i distrikt, utenfor de store byene

Mikkel Sandvik, konsernsjef Mestergruppen AS

Se pdf av foredrag

Hva kjennetegner boligbyggingen i Austevoll kommune, muligheter og utfordringer

Ordfører i Austevoll kommune Morten Storebø (H)

Se pdf av foredrag

 

Utfordringer med boligbygging i Rollag kommune

Rollag kommune er en omstillingskommune som sliter med boligbygging samtidig som kommunen er en stor fritidsboligkommune.

Ordfører Rollag kommune, Viel Jaren Heitmann (SP)

Se pdf av foredrag

Boligmarkedet og norsk økonomi

Markedsøkonomi, råvarepriser, arbeidskraftspriser

Kjersti Haugland, Sjeføkonom, DNB Markets

Se pdf av foredrag

15:3016:30
Paneldebatt

Paneldebatt hvor de fire store ungdomspartiene diskutere boligpolitikk. 

Paneldebatten blir ledet av Aslak Bonde, og deltakerne på konferansen kan stille spørsmål. 

 

På debatten deltar Caroline Hoff, sentralstyremedlem i Unge Høyre, Nadine Al Mustafa, Senterungdommen, Andreas Brännström, forman FpU, Agnes Nærland Viljugrein, sentralstyremedlem AUF.

 

Ble ikke vist presentasjon.

Torsdag 9. september

08:3013:00
Fagseminar
Rikets tilstand

 

Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

Se pdf av foredrag

 

 

Klimaregnskap og produktdokumentasjon

Klimagassregnskap som TEK-krav v/Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusentenes Forening: hva gjør Boligprodusentene for å følge opp dette? Se pdf av foredrag

PDT-Norge v/Jøns Sjøgren, adm. direktør Byggevareindustrien: presentasjon av PDT-Norge og det "hjemmet" vi har fått for PDT'ene. Se pdf av foredrag

ISO/DIS 22057 v/Anne Rønning, seniorforsker Norsus: presentasjon av denne standarden og maskinlesbar EPD-informasjon. Se pdf av foredrag

NOBB v/Øyvind Skarholt, adm. direktør Norsk Byggtjeneste: Hva gjør Norsk Byggtjeneste og NOBB for å tilby maskinlesbar produktinformasjon i tråd med PDTer og kommende EPD&BIM-standard ISO 22057? Se pdf av foredrag.

Mestergruppen v/Lars-Fredrik Forberg, direktør boligutvikling og ansvarlig direktør bærekraft, Mestergruppen: hva gjør Mestergruppen innenfor området klimagassregnskap? Se pdf av foredrag.

Obos Block Watne v/Sverre Kirkevold, IT- og utviklingssjef: hva gjør Obos Block Watne innenfor området klimagassregnskap? Se pdf av foredrag.

 

Taksonomi - Grønne lån

Taksonomien og de tekniske kriteriene for hva som er bærekraftige investeringer i nybygg.

Lars Myhre, teknisk sjef Boligprodusentenes Forening. Se pdf av foredrag